ახალციხის (მესხეთის) დრამატული თეატრი

ზოგადი ინფორმაცია
ზოგადი ინფორმაცია
ისტორია
ისტორია
შენობა
შენობა
რეპერტუარი
რეპერტუარი
დარბაზი
დარბაზი
სცენა
სცენა
განათება - გახმოვანება
განათება - გახმოვანება
1/35