top of page

ახალციხის თოჯინების თეატრი

განათება

განათება

16 ცალი  EUROLITE Theatre Spot 650/1000 Fresnel bk

10 ცალი

არა

კი

კი

არა

1 ცალი- 20 ფეიდერი, 1 USB პორტი და 1 5-pin  DMX პორტი. 40 კონტროლირებადი არხი. 10 გვერდი კონფიგურირების შესაძლებლობით. ინტეგრირებული სენსორული ეკრანი.

განათება

განათება

16 ცალი  EUROLITE Theatre Spot 650/1000 Fresnel bk

10 ცალი

არა

კი

კი

არა

1 ცალი- 20 ფეიდერი, 1 USB პორტი და 1 5-pin  DMX პორტი. 40 კონტროლირებადი არხი. 10 გვერდი კონფიგურირების შესაძლებლობით. ინტეგრირებული სენსორული ეკრანი.

bottom of page