ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა თეატრი

სცენის სიღრმე

სცენის სიგანე

სცენის სიმაღლე იატაკიდან ჭერამდე

სცენის სიმაღლე იატაკიდან გამოყენებამდე

სცენის სარკის სიგანე

სცენის სარკის სიმაღლე

საორკესტრო ორმოს სიგანე - ავან სცენა

საორკესტრო ორმოს სიმაღლე- ავან სცენა

საორკესტრო რომოს რკალი

სცენის წრის დიამეტრი

სცენის მარჯვენა ჯიბე

სცენის მარცხენა ჯიბე

შტანგეტების რაოდენობა

შტანგეტებს შორის ინტერვალი

სოფიტების რაოდენობა

რამდენი შტანგეტია სოფიტებში მოთავსებული

მოძრავი პორტალების სიმაღლე

მოძრავი პორტალების სიგანე

რკინის ფარდა კი/არა

სცენის ფარდა კი/არა

ლიფტი

6მ

5,5მ

6,15მ

3,77მ

2მ

90სმ

6,8მ

არა

4,9მ

4,9მ

4ცალი

1,20მ

3ცალი

3ცალი

არა

არა

არა

კი

4ცალი2 მართკუთხა ფორმის, რომელიც მოძრაობს

იატაკის ქვემოთ და  2 მრგვალი ამწე.

სცენის გეგმა.jpeg