ბათუმის დრამატული თეატრი

დარბაზი/სივრცე 1

რამდენ მაყურებელზეა გათვლილი მთლიანად დარბაზი

პარტერი (ადგილების რაოდენობა)

ლოჟა (ადგილების რაოდენობა)

იარუსი I (ადგილების რაოდენობა)

იარუსი II (ადგილების რაოდენობა)

იარუსი III (ადგილების რაოდენობა)

ლოჟა (ადგილების რაოდენობა)  

„დიდი სცენა“

483

138

121

84

82

50

8

დარბაზი/სივრცე 2

რამდენ მაყურებელზეა გათვლილი მთლიანად დარბაზი

პარტერი (ადგილების რაოდენობა)

ლოჟა (ადგილების რაოდენობა)

იარუსი I (ადგილების რაოდენობა)

იარუსი II (ადგილების რაოდენობა)

იარუსი III (ადგილების რაოდენობა)

ლოჟა (ადგილების რაოდენობა)  

„ექსპერიმენტული თეატრი“

80

დარბაზი/სივრცე 3

რამდენ მაყურებელზეა გათვლილი მთლიანად დარბაზი

პარტერი (ადგილების რაოდენობა)

ლოჟა (ადგილების რაოდენობა)

იარუსი I (ადგილების რაოდენობა)

იარუსი II (ადგილების რაოდენობა)

იარუსი III (ადგილების რაოდენობა)

ლოჟა (ადგილების რაოდენობა)  

„ახალი სცენა“

85

დიდი სცენა

მაყურებელთა დარბაზი დიდი სცენა.png

ახალი სცენა

მაყურებელთა დარბაზი ახალი სცენა.png