საქართველოს რეგიონული თეატრების გზამკვლევი 2020

პროექტი „რეგიონული თეატრების გზამკვლევი 2020“

განხორციელდა საქართველოს რეგიონული თეატრების ქსელის მიერ

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და „შემოქმედებითი საქართველოს“ ფინანსური მხარდაჭერით კულტურის სექტორში შესაძლებლობების განვითარების და თავისუფალი პროექტების კონკურსის დარგლებში

პროექტზე მუშაობდნენ:

თენგიზ ხუხია - პროექტის მენეჯერი

ლაშა ჩხარტიშვილი - მოწვეული ექსპერტი

მოწვეული კოორინატორი - თეიმურაზ ქავთარაძე

მოწვეული IT სპეციალისტი - ნიკა ქორბუდიანი

მოწვეული მთარგმნელი - ანა ჟულინა