გორის დრამატული თეატრი

პროფილი

პარი

ლედი

სკანერი

კვამლის აპარატი

თოვლის აპარატი

პისტოლეტი

პულტი (დასახელება)

12 ცალი

12 ცალი

6 ცალი

4 ცალი

2 ცალი

1 ცალი

2 ცალი

ETC ION X2000 Output - EV

არ არის

6 ცალი

4 ცალი

არ არის

2 ცალი

1 ცალი

2 ცალი

Cparck 4D compolite

არ არის

6 ცალი

4 ცალი

არ არის

2 ცალი

1 ცალი

2 ცალი

Cparck 4D compolite

განათება

დიდი დარბაზი

მცირე დარბაზი

ექსპერიმენტული დარბაზი

გახმოვანება

მიკროფონი (ბრენდის დასახელება)

დინამიკი (დასახელება)

პულტი (დასახელება)

დისტანციური მიკროფონი (ბრენდის დასახელება)

1 ცალი

2 ცალი

Lexicon soundcraft mfx

Jts 1 ცალი

1 ცალი

2 ცალი

Allen & Heart PA 12

Jts 1 ცალი

Beyerdnamic 1 ცალი

CHROMO 2 ცალი

Allen & Heart PA 12

Jts 1 ცალი