გორის დრამატული თეატრი

დიდი სცენა

პატარა სცენა

ექსპერიმენტული სცენა

სცენის სიღრმე

სცენის სიგანე

სცენის სიმაღლე იატაკიდან ჭერამდე

სცენის სიმაღლე იატაკიდან გამოყენებამდე

სცენის სარკის სიგანე

სცენის სარკის სიმაღლე

საორკესტრო ორმოს სიგანე

საორკესტრო ორმოს სიმაღლე

საორკესტრო რომოს რკალი

სცენის წრის დიამეტრი

სცენის მარჯვენა ჯიბე

სცენის მარცხენა ჯიბე

შტანგეტების რაოდენობა

შტანგეტებს შორის ინტერვალი

სოფიტების რაოდენობა

რამდენი შტანგეტია სოფიტებში მოთავსებული

მოძრავი პორტალების სიმაღლე

მოძრავი პორტალების სიგანე

რკინის ფარდა კი/არა

სცენის ფარდა კი/არა

18მ.

17 მ.

 

15 მ.

9.16 მ

8 მ.

გაუქმებულია

გაუქმებულია

 

11 მ.

9.10*8.10

9.10*8

33 ცალი

25 სმ.

5 ცალი

6,7,8

8 მ.

1.50

არა

კი

7.24

11.90

 

 

 

 

არ არის

არ არის

არ არის

არ აქვს წრე

არ აქვს ჯიბე

არ აქვს ჯიბე

არ არის შტანგეტი

არ არის შტანგეტი

5 ცალი

არ არის

არ არის

პორტალები არ არის

არა

არა

11 მ.

14 მ.

7.50

4.30

არ არის

არ არის

არ აქვს

არ აქვს

არ აქვს

არ აქვს

არ აქვს

არ აქვს

არ არის

არ არის

5 ცალი

არ არის

არ არის

არ არის

არ არის

არ არის

დიდი სცენა

დიდი სცენა ,,.png
დიდი სცენა.png

მცირე სცენა

მცირე სცენა....jpg

პატარა სცენა

ექსპერიმენტული სცენა(1).png
დიდი სცენა.jpg
მცირე სცენა.jpg
ექსპერიმენტული.jpg