გურჯაანის თოჯინების თეატრი

პროფილი

პარი

ლედი

სკანერი

კვამლის აპარატი

თოვლის აპარატი

პისტოლეტი

პულტი (დასახელება)

არ გვაქვს.

არ გვაქვს.

არ გვაქვს.

არ გვაქვს

1

არ გვაქვს.

2

1

განათება

გახმოვანება

მიკროფონი (ბრენდის დასახელება)

დინამიკი (დასახელება)

პულტი (დასახელება)

დისტანციური მიკროფონი (ბრენდის დასახელება)

6  DH-744

2 samsung 529

1

4  DH-744