ქუთაისის დრამატული თეატრი

სცენის სიღრმე

სცენის სიგანე

სცენის სიმაღლე იატაკიდან ჭერამდე

სცენის სიმაღლე იატაკიდან გამოყენებამდე

სცენის სარკის სიგანე

სცენის სარკის სიმაღლე

საორკესტრო ორმოს სიგანე

საორკესტრო ორმოს სიმაღლე

საორკესტრ ორომოს რკალი

სცენის წრის დიამეტრი

სცენის მარჯვენა ჯიბე

სცენის მარცხენა ჯიბე

შტანგეტების რაოდენობა

შტანგეტებს შორის ინტერვალი

სოფიტების რაოდენობა

რამდენი შტანგეტია სოფიტებში მოთავსებული

მოძრავი პორტალების სიმაღლე

მოძრავი პორტალების სიგანე

რკინის ფარდა კი/არა

სცენის ფარდა კი/არა

20 (24) მეტრი

16 მეტრი

25 მეტრი

25 მეტრი

12 მეტრი

8 მეტრი

14 მეტრი

20 მეტრი

20 მეტრი

40

20/25 სმ.

5

5

4

050

არა (უმოქმედო)

კი

სცენის ტექნიკური მონაცემები (დასრულებული