ოზურგეთის დრამატული თეატრი

სცენის სიღრმე

სცენის სიგანე

სცენის სიმაღლე იატაკიდან ჭერამდე

სცენის სიმაღლე იატაკიდან გამოყენებამდე

სცენის სარკის სიგანე

სცენის სარკის სიმაღლე

საორკესტრო ორმოს სიგანე

საორკესტრო ორმოს სიმაღლე

საორკესტრო რომოს რკალი

სცენის წრის დიამეტრი

სცენის მარჯვენა ჯიბე

სცენის მარცხენა ჯიბე

შტანგეტების რაოდენობა

შტანგეტებს შორის ინტერვალი

სოფიტების რაოდენობა

რამდენი შტანგეტია სოფიტებში მოთავსებული

მოძრავი პორტალების სიმაღლე

მოძრავი პორტალების სიგანე

რკინის ფარდა კი/არა

სცენის ფარდა კი/არა

15 მ

11,50 მ

19 მ

12 მ

11,50 მ

7 მ

11,50 მ

 

 

10 მ

 

6x3

42

0,50 მ

5

8

9 მ

3 მ

არა

კი (15 x9 მ)

120874380_3878344552193825_5485425888053

მცირე სცენა

IMG_0378.JPG