სოხუმის მოზარდ მაყურებელთა თეატრი

ჩვენს თეატრს თავისი შენობა არ გააჩნია. ქ. თბილისში სპექტაკლებს ვმართავთ იჯარის საფუძველზე ნ. დუმბაძის სახელობის მოზარდმაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრის დიდ სცენაზე.