თეატრი კარანტინში II

#StopCovid #GeorgianTheatre

პროექტი განხორციელდა თბილისის მერიის მხარდაჭერით