ჯორჯო სტრელერი, სარეპეტიციო დღიური (ვიქორ გურჩენკოს წინასიტყვაობით)

ჯორჯო სტრელერი, როგორც ბერგმანი და ბრუკი, ერთ-ერთი საუკეთესო და სწავლული რეჟისორია თანამედროვე პროფესიული თეატრის, ჩამწვდომი თეატრის საიდუმლოებაში და მთქმელი ახლის.
წიგნს შემთხვევით არა აქვს თავი `აზრები, ჩანაწერები~, აგებულია არაჩვეულებრივად, თავმოყრილია მასში სხვადასხვა საუბრები, ინტერვიუები, დღიურები, წერილები, საექსპლიაკციო ჩანაწერები, ესეები, რომლებიც რასაკვირველია არ კმარა იტალიელი რეჟისორის მთელი შემოქმედების შესასწავლად

XXI საუკუნის ახალგაზრდა თეატრის რეჟისორები (რუსეთში)

Сборник «Без цензуры: молодая театральная режиссура ХХI века» по- священ молодым лидерам российского театрального процесса, тем, кто мог пересекаться в школьном коридоре 1990-х, а дебютировав в театре XXI века, уже успел программно проявить себя в режиссуре. Сборник посвящен тем, кто вступил в жизнь и в профессию в редкое для России неподцензурное время и органически не понимал до последнего времени, что это такое. Сво- бодное поколение режиссеров, исповедующих разные типы театра, связыва- ющих театр и социум, работающих в самых разных регионах России, — герой этой книги.

rus-rom-8-Laura-Vanseviciene.jpg

ლიტვური „რუსული რომანი“

მსოფლიოში ცნობილი, გამოჩენილი ლიტველი რეჟისორის ოსკარას კორშუნოვასის ყოველ ნამუშევარს უკვე წლებია დიდი ინტერესით ხვდება თეატრის მოყვარული საზოგადოება მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში. 

მოლდოვეთის დედაქალაქი კიშინიოვი უკვე მეცხრედ ეჟენ იონესკოს სახელობის სასცენო ხელოვნების საერთაშორისო ბიენალეს მასპინძლობდა. 

წიგნში განხილულია უილიამ შექსპირის ტრაგედიa „მეფე ლირის“ სცენური ინტერპრეტაციის საკითხები მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრის ევროპულ (ბრიტანულ, იტალიურ) და ქართულ თეატრში. ავტორი გამოარჩევს თვალსაჩინო დადგმებს, რომლებმაც განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს შექსპირის პიესის თეატრის სცენაზე ახლებურ ინტერპრეტაციასა და სადადგმო ტრადიციების რღვევაში. განსაკუთრებით ვრცლად განხილულია ქართულ თეატრში განხორციელებული შექსპირის ტრაგედიის დადგმები მე-19 საუკუნიდან მე-20 საუკუნის ბოლომდე.