ზესტაფონის დრამატული თეატრი

პროფილი

პარი

ლედი

სკანერი

კვამლის აპარატი

თოვლის აპარატი

პისტოლეტი

პულტი (დასახელება)

 

 

 

5 ცალი

 

კი

 

 

გვაქვს პროგრამა  ligtjokey

განათება

გახმოვანება

მიკროფონი (ბრენდის დასახელება)

დინამიკი (დასახელება)

პულტი (დასახელება)

დისტანციური მიკროფონი (ბრენდის დასახელება)

2 ცალი მიკროფონი  max

2   დინამიკი proel

ერთი  proel

3  ცალი დისტანციური მიკროფონი proel