ზუგდიდის დრამატული თეატრი

ვინაიდან თეატრში სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს ჯერ არ არის ცნობილი დარბაზის  პარამეტრების შესახებ