ზუგდიდის დრამატული თეატრი

თეატრის სრული დასახელება

დაარსების წელი  

თეატრის იურიდიული ფორმა

უწყება, რომელსაც ექვემდებარება თეატრი

თეატრის ოფიციალური მისამართი

ვებ გვერდის მისამართი

ელექტრონული ფოსტა

 

 

ადმინისტრაციის ტელეფონის ნომერი (ქალაქის, მობილურის)

სალაროს ტელეფონის ნომერი (ქალაქის, მობილურის)

სოციალური ქსელის მისამართი

თეატრის სამხატვრო ხელმღვანელი, (სახელი და გვარი, პროფესია, ელექტრონული ფოსტა)

თეატრის დირექტორი  (სახელი და გვარი, ელექტრონული ფოსტა)

თეატრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის სახელი და გვარი და პოზიციის დასახელება

თანამშრომელთა საერთო რაოდენობა

მსახიობთა რაოდენობა თეატრში

ბილეთის ფასები და ტარიფიები

ადაპტირებულია თუ არა შენობა შშმ-თვის (დიახ/არა)

რამდენი კმ-ით არის დაშორებული თეატრი დედაქალაქიდან

მოქმედებს თუ არა თეატრში-კაფე, რესტორანი, წიგნის მაღაზია, სხვა რაიმე დაწესებულება (გთხოვთ, ჩამოწეროთ ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

სცენის რაოდენობა და თითოეული მათგანის დასახელება (მაგ. დიდი, მცირე, სხვენი, სარდაფი, სარეპეტიციო, სახელოსნო და ა.შ.)

შეუძლია თუ არა მაყურებელს უფასო ინტერნეტით სარგებლობა თეატრის ფოეიში  დიახ/არა

ს.ს.ი.პ. ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი

1868

ს.ს.ი.პ

საქართველოს განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ქ. ზუგდიდი, თეატრის ქ. #2

www. zugdiditheatre.ge

lashasherozia@gmail.com; zurab.egutia@gmail.com

+995 595401313

+995 591262632

https://www.facebook.com/tzugdidi/

ლაშა შეროზია,რეისორი lashasherozia@gmail.com

ზურაბ ეგუტია, zurab.egutia@gmail.com

მადონა ჯაბუა, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი

53

20

5 ლარი

მიმდინარეობს თეატრის შენობის მშენებლობა, რომელიც დასრულდება 2021 წლის ზაფხულში. შენობა ადაპტირებული იქნება შშმ მაყურებლისათვის

320 კმ

ახალ შენობაში გათვალისწინებულია კაფე, სამხატვრო გალერეა

დიდი დარბაზი 500 მაყურებელზე, მზირე 140–ზე

კი