თეატრი და მენეჯმენტი

თამარ ლორთქიფანიძე - ნიჭიერი ადამიანი, ყველაფერს დიდი სიყვარულით და ენთუზიაზმით აკეთებს. ამას მოწმობს მისი სამუშაო გამოცდილება და ის პროექტები, რომლებიც მან წლების განმავლობაში წარმატებით განახორციელა. 

თეატრის განვითარებას რეალური ხელშეწყობა სჭირდება

„თბილისის თეატრები გარდამავალი ეკონომიკის პირობებში (ანალიტიკა, პრაგმატიკა, სტატისტიკა)“ - წარმოადგენს მრავალწლიანი კვლევითი პროექტის „თანამედროვე ქართული თეატრი გარდამავალი ეკონომიკის პირობებში“ შემადგენელ ნაწილს. კვლევის პირველი ეტაპი მოიცავდა საქართველოს რეგიონებში ფუნქციონირებად სახელმწიფო პროფესიულ დრამატულ თეატრებს, ხოლო მეორე ეტაპი წარმოადგენს თბილისში არსებული სახელმწიფო და კერძო პროფესიული თეატრების კვლევას 2010-2013 წლებში.

თბილისის თეატრები გარდამავალი ეკონომიკის პირობებში (ანალიტიკა, სტატისტიკა, გარმატიკა )