დრამატურგიის შესახებ

ევროპის დაისი,  ანუ  რატომ არის მედეას მოდელი  კვლავაც  აქტუალური?
პოსტსაბჭოთა დრამატურგია - აქცენტები ცენზურის გარეშე დარჩენილ სივრცეში (პიესები, ანალიზი, კვლევა)