დრამატურგიის შესახებ

ინტერტექსტუალობა და სიგიჟის სიმულაცია ლაშა ბუღაძის  პიესაში ,,პრეზიდენტი სტუმრად მოვიდა’’
ევროპის დაისი,  ანუ  რატომ არის მედეას მოდელი  კვლავაც  აქტუალური?
პოსტსაბჭოთა დრამატურგია - აქცენტები ცენზურის გარეშე დარჩენილ სივრცეში (პიესები, ანალიზი, კვლევა)