ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა თეატრი

ზოგადი ინფორმაცია
ზოგადი ინფორმაცია
ისტორია
ისტორია
შენობა
შენობა
რეპერტუარი
რეპერტუარი
დარბაზი
დარბაზი
სცენა
სცენა
განათება გახმოვანება
განათება გახმოვანება
1/16