უცხოური პიესა

პიესებზე, რომლებზეც ვრცელდება საავტორო უფლება, მათი კომერციული მიზნით გამოყენება მთარგმნელებთან და ავტორებთან შეთანხმების გარეშე აკრძალულია

პიესები მოგვაწოდა მანანა ანთაძემ, გიორგი ყაჯრიშვილმა, თამარ ქუთათელაძემ,

ნატალია თვალჭრელიძემ, რეზო შატაკიშვილმა, ანუკი კვინიკაძემ, დიმიტრი ხვთისიაშვილმა

პიესებზე, რომლებზეც სავტორო უფლება ვრცელდება, კომერციული მიზნით გამოყენება (დადგმა, გამოცემა) ავტორებთან/მთარგმნელებთან შეთანხმების გარეშე დაუშვებელია