ქართული პიესა

პიესები მოგვაწოდა მანანა ანთაძე, თამარ ქუთათელაძემ, დიმიტრი ხვთისიაშვილმა, 

რეზო შატაკიშვილმა, ნატალია თვალჭრელიძემ, ანუკი კვინიკაძემ.

პიესებზე, რომლებზეც სავტორო უფლება ვრცელდება, კომერციული მიზნით გამოყენება (დადგმა, გამოცემა) ავტორებთან/მთარგმნელებთან შეთანხმების გარეშე დაუშვებელია